Forældre, elever og medarbejdere udvikler skolen

Skolebestyrelsen er sammensat af elever, medarbejdere og forældrevalgte. I bestyrelsen fastsættes principper for skolens virksomhed. Bl.a. for skole-hjem samarbejde, for undervisningens organisering og for SFO og juniorklub. Bestyrelsen godkender budgetter og arbejder kontinuerligt med at udvikle skolen.

UWQr0RJg

Principper

Skolebestyrelsen

Martin Pedersen

Bestyrelsesformand

Heidi Olesen

Næstformand

Rasmus Sømod

Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Hedegaard Madsen

Bestyrelsesmedlem

Per T. Christensen

Bestyrelsesmedlem

Martin Sølbeck

Bestyrelsesmedlem

Pernille Harpøth

Bestyrelsesmedlem

Charlotte Hungeberg

Medarbejderrepræsentant

Lisbeth Larsen

Medarbejderrepræsentant

Bestyrelsesmøder

Her finder du referater fra bestyrelsesmøder

7scqtDDw

Vil du høre mere?

yO4vxeWQ