Forældre, elever og medarbejdere udvikler skolen

Skolebestyrelsen er sammensat af elever, medarbejdere og forældrevalgte. I bestyrelsen fastsættes principper for skolens virksomhed. Bl.a. for skole-hjem samarbejde, for undervisningens organisering og for SFO og juniorklub. Bestyrelsen godkender budgetter og arbejder kontinuerligt med at udvikle skolen.

UWQr0RJg

Skolebestyrelsen

Stine Harboe

Formand

Troels Riknagel

Næstformand

Margrethe Als

Bestyrelsesmedlem

Martin Sølbeck

Bestyrelsesmedlem

Martin Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Kasper Bech Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Heidi Olesen

Bestyrelsesmedlem

Ole Lunding Larsen

Medarbejderrepræsentant

Lisbeth Larsen

Medarbejderrepræsentant

Nicklas Ebbesen

Elevråd

Marie Storm Pedersen

Elevråd

Bestyrelsesmøder

Her finder du referater fra bestyrelsesmøder

7scqtDDw

Vil du høre mere?

yO4vxeWQ