Resultatfokus både for trivsel og faglighed

På Nordenskov-Næsbjerg Skole har vi stolte traditioner for evnen til at løfte eleverne i forhold til både trivsel og læring.

Wt5GAToM

Trivselsmålinger

Trivselsmålingerne danner afsæt for trivselsindsatser

På bagkant af forårets trivselsmålinger arbejder vi systematisk med opfølgende indsatser på klasse- og skoleniveau. AKT-vejlederne holder trivselskonferencer med vore klasseteams, og i fællesskab aftaler de, hvorledes der konkret arbejdes med de resultater, som trivselsundersøgelsen har vist.

Ns9jl1BQ

Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalerne afholdes med skoleledelserne, repræsentanter fra skolebestyrelser samt skolechefen og direktøren for Børn, Læring og Job.

På baggrund af skoleudviklingssamtalerne revideres skolens skoleudviklingsplan.

TiFOOvmQ

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse

Seneste brugertilfredshedsundersøgelse finder du her.

TYO7Su-Q

Vil du høre mere?

7994 8570 Telefon
lJCK64cw