Nordenskov-Næsbjerg Skole

Lokalsamfundets skole

G8fr97qg

Vores skole

På Nordenskov-Næsbjerg Skole vægter vi det gode skole-hjem samarbejde højt. Vi har positive og gensidige forventninger til hinanden i skole-hjem samarbejdet. Aktørerne i samarbejdet er forældre, elever og det pædagogiske personale. Samarbejdet skal bygge på en tæt, løbende kontakt og dialog omkring det enkelte barn og klassefællesskabet. I dette samarbejdet er både skole og hjem gensidigt forpligtet.

Trivsels- og antimobbestrategi

Vi tror på, at trivselsindsatser forebygger mobning

På Nordenskov-Næsbjerg Skole arbejder vi systematisk med trivselskonferencer på klasseniveau med det sigte at understøtte trivslen på både individ-, klasse- og skoleniveau. Vi tror på at fokus på trivsel kan være med til at minimere risikoen for mobning.

X3qRdIHw

Vores værdigrundlag

Trivsel

Trivsel

Faglighed

Faglighed

Samarbejde

Samarbejde

Udvikling

Udvikling

Læse- og ordblindestrategi

Hos os arbejder vi systematisk

Læseundervisningen har fokus på metoder, processer, strategier og læselyst, og er præget af en ”rød” tråd i hele skoleforløbet. ”Evalueringskultur – Dansk”, beskriver de tests, der planlægges med på de respektive klassetrin og de klassekonferencer, som kortlægger dels klassens niveau, dels de enkelte elevers resultater og dermed tidlig opsporing i forhold til evt. vanskeligheder

Vil du høre mere?

ETcJvQYU