Resultatfokus både for trivsel og faglighed

På Nordenskov-Næsbjerg Skole har vi stolte traditioner for evnen til at løfte eleverne i forhold til både trivsel og læring.

Wt5GAToM

Trivselsmålinger

Trivselsmålingerne danner afsæt for trivselsindsatser

På bagkant af forårets trivselsmålinger arbejder vi systematisk med opfølgende indsatser på klasse- og skoleniveau. AKT-vejlederne holder trivselskonferencer med vore klasseteams, og i fællesskab aftaler de, hvorledes der konkret arbejdes med de resultater, som trivselsundersøgelsen har vist.

Ns9jl1BQ

Brugertilfredshedsundersøgelse

Hvad siger vores brugere?

6XWd0Z2S

Kvalitetsrapport

Her kan du se kommunens seneste kvalitetsrapport for skolevæsenet.

TiFOOvmQ

Vil du høre mere?

lJCK64cw